...

Rozhodnutí poskytovatele

K poskytnutí žádné ze zdravotních služeb nebude vyžadován

informovaný souhlas pacienta písemnou formou

(s výjimkou případů, které stanoví zákon)